Przegląd techniczny obowiązkowy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 28.11.2008 każda kasa lub drukarka fiskalna musi co dwa lata przejść obowiązkowy przegląd techniczny.

Przepisy istotne dla naszych Klientów

Wszystko co musisz wiedzieć w zasięgu ręki

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących

dribbble-pdf_1x

INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW

z dnia 12 września 2013 r. w sprawie oznaczania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi

dribbble-pdf_1x

Wybierz interesujące Cię zagadnienie i poznaj wyjaśnienie terminu

Wyjaśnienie

Elektroniczna kasa ewidencjonująca i rejestrująca w module fiskalnym
sprzedaż każdego towaru lub usługi.

Wyjaśnienie

Kasa elektroniczna posiadająca możliwość pracy w sieci kas opartej o komputer bądź jedną kasę główną

Wyjaśnienie

Liczba towarów jakie można zdefiniować w kasie fiskalnej

Wyjaśnienie

Zabezpieczony element kasy rejestrującej, zapamiętujący w pamięci fiskalnej dane o obrotach. Zapisanie sprzedaży w module fiskalnym następuje po zatwierdzeniu paragonu (po wciśnięciu klawisz ZATWIERDŹ). Nie ma możliwości wycofania zapisu. Pojemność pamięci fiskalnej określona w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów wynosi minimum 5 lat.

Wyjaśnienie

Nieodwracalne uaktywnienie pamięci fiskalnej. Od tego momentu zapisywane są wszystkie dane o operacjach prowadzonych na kasie. Fiskalizacji dokonuje uprawniony pracownik serwisu, który powinien posiadać legitymację wydaną przez producenta kasy.

Wyjaśnienie

Książeczka dostarczana wraz z kasą, w której dokonuje się wszelkich adnotacji dotyczących kasy. Książka kasy musi znajdować się w miejscu prowadzenia sprzedaży.

Wyjaśnienie

Numer nadawany przez właściwy Urząd Skarbowy. Powinien być naniesiony na kasę w sposób trwały oraz odnotowany w książce kasy.

Wyjaśnienie

Numer nadawany przez producenta, wpisany do pamięci fiskalnej w trakcie ufiskalnienia.

Wyjaśnienie

Od zwykłego paragonu różni się specjalnym symbolem fiskalnym po którym następuje numer unikatowy kasy. Nagłówek paragonu zawiera nazwę, adres i NIP użytkownika kasy oraz numer kasy. Na paragonie znajdują się dane o sprzedanym towarze (nazwa, cena, stawka podatku, kwoty netto i brutto), oznaczenie kasjera, data i godzina wystawienia.

Wyjaśnienie

Drugi egzemplarz paragonu (najczęściej nawijany na rolkę kontrolną). Stanowi materiał dowodowy w ewentualnych postępowaniach przed Urzędem Skarbowym.

Wyjaśnienie

Raport drukowany z urządzenia fiskalnego, może obejmować różne okresy czasu – najczęściej spotykane są dobowe i miesięczne raporty fiskalne. Stanowią podstawę do prowadzenia zapisów księgowych.

Wyjaśnienie

Ołowiana, zakładana przez pracownika serwisu (każdy serwisant ma swoją plombownicę do określonego typu kasy). Należy sprawdzać czy po zaplombowaniu numer jest czytelny, bowiem plomba uszkodzona oznacza kłopoty i sankcje w razie kontroli Urzędu Skarbowego.

Wyjaśnienie

Czas reakcji, ograniczony przez rozporządzenie Ministerstwa Finansów do 48 godzin od momentu zawiadomienia serwisu o awarii do podjęcia interwencji. Nie należy mylić z „terminem naprawy”, który regulują przepisy ogólne.

Wyjaśnienie

Zapasowa kasa fiskalna. Bez niej, w przypadku awarii kasy podstawowej, należy zaprzestać sprzedaży.

Cały słownik pojęć w formie PDF możesz pobrać >>tutaj<<